De wezenlijke pandemie
15 april 2021 
1 min. leestijd

De wezenlijke pandemie

Er is een wezenlijke pandemie 

Waar we aan leiden is niet een financiële crisis of de crisis van wereldwijde opwarming.

Ook niet extreme weersverandering of een tsunami aan vluchtelingen.

Noch is het de epidemie van slechte voeding en de bijbehorende ziekten.

Ook niet de armoede en ongelijkheid.

Of, de Corona epidemie met z’n Lock down en sociale onrust.

 

Bovenstaande zijn allemaal vreselijke symptomen van de wezenlijke pandemie: een pandemie van ik-eerst

Met de, bijbehorende, tsunami aan overconsumptie en meer en meer.

En de ‘wij-zij’ stemming van groep tegenover groep en land tegenover land en oost tegenover west.

 

We staan voor een falen en uiteenspatten van alle normen en waarden gebaseerd op afscheiding en overlevingsstrijd.
Wat komt hiervoor in de plaats? 

Laten we het tot ons door laten dringen; dit is een tijd van duisternis.
Alles is gebaseerd op het paradigma van afscheiding.
Zelfs goede initiatieven die ‘samen’ beogen doen dit vanuit het huidige paradigma.
‘Pappen en nathouden’  of ontkennen, leidt alleen maar tot meer chaos

Dus…

Het is tijd voor een grote ommezwaai: een paradigmashift
Een tijd van een nieuw stelsel van normen en waarden.
Een paradigmashift gebaseerd op aan alles voorafgaande eenheid van mens en natuur.

Een tijd ook van de nieuwe mens; de mens die, als mens, ook een geheel vormt van lichaam, gevoel en ratio.
Een mens die nooit los gezien kan worden van zijn omgeving en medemensen.
De dienstbare mens, tot rust gekomen in die verbinding.
Tot rust gekomen in de connectie met de diepte van het bestaan waar Eenheid dus Liefde altijd al vóórvoelt wordt

Het is tijd voor de nieuwe mens.
Heb jij ook een intuïtie van deze aan alles voorafgaande Eenheid?
Wil je deze intuïtie leven, dan is de Changespirerende Leefstijl jouw antwoord!

Draag bij aan de paradigmashift!

Reactie plaatsen