De intrinsieke wil: zingeving
23 januari 2021 
in Blogs
2 min. leestijd

De intrinsieke wil: zingeving

“Teruggaan naar ‘af’; gewoon onze lichaam-geest in verbinding brengen met het leven”

We beginnen in het Changespirerende proces met de zingeving. Zoals je al weet bepaalt onze zingeving wat we in ons leven doen. Zingeving is niet een vastomlijnd iets; er zijn vele varianten op.

Religie – het geloof dat God een bedoeling heeft – is een bekende variant. Maar ook politieke stromingen, spirituele bewegingen en wetenschappelijke scholen geven voor mensen invulling aan de ‘zin’ van het leven.

Zingeving is echter niet vanzelfsprekend. Veel mensen weten niet waarvoor ze moeten gaan. Ze zijn in verwarring. Ze doen hun best om vooruit te komen, veelal met het eigen ‘IK’ en zijn mogelijkheden op de voorgrond. In een omgeving waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen en er een overvloed is aan materiële zaken, focussen ze zich op een ‘het moet beter, mooier, sneller en/of groter’ in alle aspecten van hun leven. Hierbij lopen ze vast in het paradigma van competitie, materialisme, consumentisme, prestatie en/of de vaak op geld doende meritocratie (je individuele verdienste bepaalt je maatschappelijke positie).

Je kan je passie niet kwijt maar blijft uit angst – scheiding, hypotheek, statusverlies et cetera – doen wat je deed. Dat gaat wringen, omdat ieder mens er behoefte aan heeft om zijn plekje in het grote geheel te beleven en gezien te worden door de buitenwereld

Een aantal van ons is dan ook vastgelopen in dit huidige paradigma en het leven dat daarbij hoort.

Het is goed in dit verband te begrijpen dat veel van hoe we in het leven staan aangeleerd is en niet oorspronkelijk bij het menszijn hoort. We zijn in de historie van de mensheid door veel culturele veranderingen gegaan.

Waarom het verleden een grote rol speelt…

In ons proces gaan we op zoek naar onze oorspronkelijke of primaire of grondtoestand. Wie of wat zijn we vóór al deze aangeleerde cultureel bepaalde waarden en normen? Wat als we alles loslaten, ons ontspannen, in ons gevoel komen en eens goed doorademen. Wat borrelt er dan op aan zingeving en ‘bedoeling’. Meestal iets heel anders. Betekent dat dan dat al die culturele revoluties niet goed waren. Nee, natuurlijk niet. De ‘Verlichting’ bijvoorbeeld heeft ons heel veel gebracht. We leerden de wereld rationeel en cognitief te beschouwen. De wetenschap is hieruit voortgekomen net als de mens als denkend autonoom wezen. Een wereld meer gebaseerd op bewijsbare feiten in plaats van meer vage vermoedens. Een wereld ook waar vrouwen gelijke rechten kregen in een democratie met stemgerechtigheid voor alle mensen. Dat hoort allemaal bij de ont-wikkeling die het mensen leven in petto heeft.

Maar waar het moeilijk is geworden is dat dit rationeel, wetenschappelijk, materialistisch paradigma aan mank is gegaan is dat het zich heeft gedissocieerd van alles wat voorafging. Het heeft de neiging gehad al het voorgaande af te wijzen als niet ‘feitelijk’ en niet ‘bewijsbaar’. In een meer natuurlijke ontwikkeling neem je mee wat nuttig en nodig was in het nieuw; je wijst het niet af.

Hoe kun je je dan ‘volledig overgeven?’

Zo zou het moeten gaan in onze eigen ont-wikkeling. Je haalt onnodige en klemmend wikkels weg zodat een nieuwe, meer volle heelheid kan ontstaan. Dit doe je nadat je een “visioen” “gevoel”, “flow-moment” hebt gehad van hoe het leven werkelijk en natuurlijk in elkaar steekt als je alles even helemaal loslaat. Dan zul je merken dat overgave, loslaten, ontspannen, voelen in het nu, je oorspronkelijke, primaire toestand is. Dat zijn in wezen feminiene kwaliteiten. Het zijn kwaliteiten van overgave en verbinding, voor zowel mannen als vrouwen.

Ons proces is dus een teruggaan naar ‘af’; gewoon onze lichaam-geest in verbinding met het leven. Daarna kunnen we onze manier van zijn in het leven, inclusief culturele verworvenheden die er nog toe doen, integreren in een nieuw geheel. Een zekere mate van controle in het leven, bijvoorbeeld, is nuttig en nodig. Met dingen op een rijtje zetten een plan maken is niet mis. Het gaat echter om een dynamische balans. Alles staat en valt dus met de Zingeving en dat is dan ook het eerst dat we moeten beschouwen.

 


Kan jij meer ontspanning, flow en veerkracht in je leven gebruiken?

Doe dan gratis mee met de 5-daagse online Deditatie programma

Changespirators Energie Veerkracht Blog

Reactie plaatsen