Ons aanbod veerkracht training

Vernieuwend Integraal Coachen

Inspireer intrinsieke duurzame verandering in iemands leven

Jij wilt echte verandering inspireren


 • Je bent al enige tijd werkzaam op het brede terrein van de hulpverlening
 • Je merkt dat het werk je niet meer die voldoening geeft die het ooit gaf
 • Je voelt een toenemende frustratie omdat je patiënten/ cliënten niet echt beter worden
 • Je intuïtie zegt het één het protocol het ander, en nu dan...
 • Je weet al langer: een mens is meer dan alleen zijn lichaam
 • Je wilt verdieping en jezelf ontwikkelen 
 • Je voelt dat je iets te doen hebt
 • Je wilt iemand echt inspireren een andere weg in te slaan in zijn of haar leven  

Herkenbaar? Dan is het  programma Vernieuwend Integraal Coachen echt voor jou! 

"Een mens is meer dan zijn lichaam"

Waarom Vernieuwend Integraal Coachen

Een mens is meer dan zijn lichaam. Hij is ook gevoel, emoties, ratio en geest. 


Toch benaderen we vanuit de gezondheidskunst en als hulpverlener de mens die zorg vraagt nog steeds reductionistisch, alsof hij niet veel meer is dan zijn lichaam met emoties die uit het limbische systeem van de hersens komen. 


Dat is ook niet zo gek want we hebben het zelf van huis uit en in onze opleidingen niet anders geleerd. Frans heeft in zijn meer dan 50 jaar ervaring mogen leren en experimenteren met een andere integrale benadering. Een benadering die uitgaat van de heelheid, continue ontwikkeling en intrinsieke motivatie van de mens.


Daarom Vernieuwend Integraal Coachen om mensen (inclusief jezelf) weer in hun totaliteit en verbonden met de wereld om hen heen te zien en te benaderen.

Een ziekte is een signaal om naar te luisteren

Vernieuwend Integraal Coachen is een holistische benadering vanuit een nieuw  paradigma

Vragen als:  "wat is ziekte", "wat is helen"; "wie of wat heelt" stellen we ons zelf als hulpverlener al bijna niet meer. Daarom beginnen we in Vernieuwend Integraal Coachen ook met deze basale uitgangspunten opnieuw te beschouwen. We gaan uit van een radicaal andere benadering.


Dit betekent vaak dat de traditionele, aangeleerde benaderingen niet meer volstaan en dus deelnemers open moeten willen staan voor een echt ander paradigma.
Dat lijkt gemakkelijk en dat kan het zijn indien je zelf ook bereid bent om door een proces te gaan.


Vernieuwend Integraal Coachen is  niet een iets andere manier van coachen maar een radicaal andere benadering van ziekte, heling, heler en 'cliënt'. 


Je leert de stap te zetten van een rationeel, individualistisch, materialistisch, reductionistisch paradigma naar het paradigma van verbinding en dynamisch evenwicht tussen ratio en gevoel, masculien en feminien, 'respons-ability, etc.

Frans en Lonnie

De Vernieuwend Integrale Coach leeft het voor

Heler heel jezelf
We gaan in dit programma allereerst een proces aan waarbij je achter de (integrale) totaliteit van jezelf komt en de  ‘diepere bedoeling’ van je leven. Het ervaren van Leven in plaats van Overleven.  Als je dit alles niet aan den lijve ondervindt en beleeft, kun je niet een voorbeeld zijn voor je medemensen. 


De basis is het herstellen van de verbinding met Wie je Werkelijk bent.  Heel vrij vertaald: wie je bent als je uit je hoofd gaat en in je Hart. De intrinsieke motivatie voor deze verbinding wordt geïnspireerd door het Changespirerende gesprek met een Changespirator. 


Het oefenen van het verbinden doe je door onze vorm van mediteren: Deditatie. Deze grondhouding leer je toe te passen op alle aspecten van je leven door middel van de  Leefstijl piramide.


Als Vernieuwend Integraal Coach krijg je bovendien een training in het Changespirerende gesprek waarin je je eigen instrumentarium leert aan te scherpen en te benutten.

Wie begeleiden het proces

Frans & Lonnie grondleggers van Changespirators stellen zich kort voor. 

Uit welke elementen bestaat het programma

E-Learning Online Female Touch Changespirators

E-learning VIC

Voorafgaand aan de sessies bestudeer je de e-learning. Deze bestaat uit verschillende modules waarin de Leefstijl piramide en de Deditatie uitgebreid worden uitgelegd

Online Live Meetings Female Touch Changespirators

live sessies via zoom

We organiseren 4 bijeenkomsten via Zoom. Deze sessies duren ongeveer 3 uur en zullen plaatsvinden in de avond of het weekend
Community Online Female Touch Changespirators

Fysieke  bijeenkomsten

Naast de live Zoomsessies organiseren we ook 3 fysieke bijeenkomsten van 1 dag om de diepte in te kunnen met het Changespirerende gesprek. Deze dagen vinden plaats in het weekend
Community Online Female Touch Changespirators

Online community

Om het proces optimaal te laten plaats vinden krijg je toegang tot de online community. Hier kan je je proces met elkaar delen en krijg je ook toegang tot extra, waardevolle content.

Geleide Deditaties

De Deditatie is essentieel als oefening dus kunnen deelnemers aan het VIC programma gratis deelnemen aan de geleide Deditaties gedurende het programma
E-Learning Online Female Touch Changespirators

E-book VIC

In dit naslagwerk wordt het Changespirerende gesprek uitgebreid uit de doeken gedaan en vind je ook oefeningen die je met de cliënt kan doen.

Niet zozeer het protocol maar je intuïtie gebruiken; je bent zelf het instrument

Wat zeggen anderen:

MOnique

De VIC cursus geeft inzicht op denkniveau en gevoelsniveau hoe je de flow als basis van het leven kunt ervaren en hoe je van daaruit ook anderen kunt coachen om op te bloeien als degene die hij werkelijk is.  


In mijn groep was Frans Bakker de coach. Het bijzondere was voor mij dat hij werkelijk het “practice what you preach” principe liet zien wat een belangrijk uitgangspunt is voor Vernieuwend Integraal Coachen.


Dat was voor mij een grote uitnodiging om vaste oordelen en patronen te willen loslaten en te zien hoe het ook anders kan. En daarmee te zien welke vrijheid er voor elk mens om de hoek ligt door niet onszelf en anderen in hokjes op te delen maar onszelf te zien als onderdeel van het geheel, altijd al verbonden. Daarin ligt de kracht van het vernieuwend Integraal Coachen. We zijn in de kern heel en verbonden. Ik heb gezien en ervaren hoe dit bewustzijn mensen laat opbloeien.  

Monique 

Gun jouw cliënt het beste resultaat voor zijn welzijn en gezondheid en gebruik jezelf als instrument

Wat doen we tijdens de sessies?

Het programma bestaat uit 7 sessies. In de eerste sessie (op locatie) gaan we aan de slag met de basale vragen, onze zingeving, het Changespirerende gesprek en maak je kennis met de Deditatie. In de vervolg sessies gaan we elke trede van de Leefstijl Piramide bespreken en oefenen we het Changespirerende gesprek met elkaar.

De laatste bijeenkomst is opnieuw face to face en hierin zullen we nog eens uitgebreid het Changespirerende gesprek oefenen. We sluiten af met het uitreiken van het certificaat.  

Fysieke Bijeenkomst   1 & 2 De basis

Alles valt of staat met de basis!
In deze sessies gaan we  gelijk de diepte in met de basale vragen en het Changespirerende gesprek.

Wat kom je tegen als de coach en de cliënt hoe kan je het anders doen

Tevens introductie van de Deditatie

Zoom sessie 1
Zingeving

in de eerste zoom sessie gaan we kennis maken, de basale vragen beschouwen en dieper in op wat zingeving is in het huidige normen en waarden stelsel (paradigma) en hoe die er ook anders uit kan zien.

Als je voelt wat je zingeving is, is de basis van jouw echte verandering gelegd.

Zoom sessie 2  
Relaties & Seksualiteit

Op de tweede trede van de Leefstijl Piramide staat relaties. Hiermee bedoelen we zowel de relatie in enge zin: ouders/ gezin als je relatie met je eventuele partner. Als het 'thuis' goed stroomt heeft dat een enorme invloed op de andere gebieden van de Piramide.

Fysieke Bijeenkomst  3


In deze laatste bijeenkomst gaan we nog een keer de spreekwoordelijke puntjes op de i zetten mbt het Changespirerende gesprek.

We oefenen op elkaar zodat er geen onduidelijkheden meer zijn. Tevens is dit de afsluiting van het VIC traject en het begin van jou als VIC

Zoom sessie 3
Werk

Onze dagelijkse bezigheden moeten een uitdrukking zijn van onze zingeving.

Hoe zien we of het stroomt of niet en hoe kan je het anders doen. 

Zowel bij jezelf als de cliënt.

Zoom sessie 4
Lichaam

Ons lichaam is ons instrument om te geven en te ontvangen om ons uit te drukken en deel te nemen aan het leven. Het lichaam geeft ook signalen af als de draaglast groter is dan de draagkracht. 

In deze sessie gaan we het hebben over deze signalen en hoe we hier mee om zouden moeten gaan

Waar & wanneer?

In het najaar van 2024 zal er weer een VIC starten- abonneer je op de nieuwsbrief en je wordt als eerste op de hoogte gesteld

Wat is de investering?

Het volle traject van 4 sessies en 3 fysieke bijeenkomsten kost normaal €2795 p.p.
Omdat wij dit proces zo belangrijk vinden, bieden we het hele  traject aan van €2795 voor €1795, -(incl btw)

Voor €1795 -krijg je

 • Het gehele traject inclusief 3 face to face bijeenkomsten
 • 3 maanden toegang tot de online community: De Lichtruimte met extra waardevolle content 
 • Het unieke e-werkboek voor Vernieuwend Integraal Coachen
 • Begeleiding door de grondleggers van Changespirators Frans & Lonnie
 • 3 maanden toegang tot de online cursus leren Dediteren 
 • 3 maanden toegang tot geleide Deditaties * 
 • Een Certificaat Vernieuwend Integraal Coachen

Wat zeggen anderen

Hetty over VIC

Het vergt aandacht om niet in de hulpverleners-rol te stappen.
En ik ervaar het als een verademing om niet op een probleem te focussen dat ik voor iemand moet gaan oplossen. 


Wel samen voelend zoeken naar wat het leven mooi maakt.


Ik bied gesprekken aan in mijn eigen praktijk voor wie echt aan de slag wil met leefstijl in de breedste zin van het woord. 

Hetty

                   

Veel gestelde vragen over Vernieuwend Integraal Coachen

Waarom is Vernieuwend Integraal Coachen anders dan andere coachingopleidingen

VIC is anders omdat het uitgaat van een ander normen en waarden stelsel dan het huidige. Wij werken vanuit het principe dat er al -heel heid is en dat de ziekte een signaal is van het verbreken van die heelheid

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan VIC

Je hebt een open mind set nodig omdat we daadwerkelijk vanuit een ander paradigma komen, als je hart een sprongetje maakt bij de teksten op de site is dat een goede indicatie.
Je bent bereid om zelf door een proces te gaan daar jij als VIC een levend voorbeeld bent voor de zogenaamde patiënt/cliënt.
Je zal zogenaamde vaardigheden als 'afstand houden van de cliënt' af mogen leren en zal in de toekomst je gesprekken ook echt anders willen gaan voeren.

Is gespreide betaling mogelijk?

Jazeker, gespreide betaling is mogelijk. We hanteren hiervoor 2 termijnen.

Ik ben al coach kan ik dan toch meedoen

Vooropgesteld dat je zelf ook door een proces wilt gaan, mag en kan iedereen meedoen aan VIC

Ik kan niet alle bijeenkomsten er bij zijn, is dat erg?

Het is niet erg als je een sessie niet kunt, wanneer het er meer dan 3 worden of de fysieke bijeenkomsten kan je niet dan is het lastig om optimaal je proces zelf te doorlopen en dus toe te kunnen passen. Mocht je dit voorzien en toch graag mee willen doen, neem dan vooraf even contact met ons op via info@changespirators.com

Ik heb geen medische achtergrond kan ik toch deelnemen

Jazeker! VIC gaat niet uit van een medische achtergrond maar van wie jij bent als persoon.

Wat gebeurt er met de opnames via zoom

De opnames via zoom worden gebruikt in de leermodules en onderdelen kunnen gebruikt voor reclame doeleinden. Changespirators heeft niet de intentie om deelnemers als middelpunt van een sessie te laten zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat je naam of gezicht of stem toch in beeld komt. Bij deelname aan het programma nemen wij aan dat je hier geen bezwaar tegen hebt tenzij je dit vooraf uitdrukkelijk aangeeft.

                 

Het is tijd om te gaan kiezen voor wat jij belangrijk vindt

Samenvattend

In dit proces leer en ervaar je

 

✔️Een holistische benadering vanuit een nieuw paradigma

✔️Een andere kijk op helen, ziekte, jezelf en de cliënt

✔️Hoe je als ervaringsdeskundige een voorbeeldfunctie kunt zijn

✔️Hoe je anders kunt leren ‘luisteren’ naar wat de ‘boodschap’ is die je cliënt je wil laten horen

✔️Hoe je je cliënt 'intrinsiek' motiveert om zijn/haar leven te veranderen

✔️Een andere wijze van gespreksvoering

✔️Een integrale leefstijlbenadering die het veranderingsproces ondersteund en vorm geeft gebaseerd op minimum=optimum

Je leert de stap te zetten van een rationeel, individualistisch, materialistisch, reductionistisch paradigma naar het paradigma van verbinding en dynamisch evenwicht tussen ratio en gevoel, masculien en feminien, 'respons-ability, etc.

Frans en Lonnie

Wat is de investering?

  Het volle traject van 4 sessies en 3 fysieke bijeenkomsten kost normaal €2795 p.p.
  Omdat wij dit proces zo belangrijk vinden, bieden we het hele  traject aan van €2795 voor €1795, -(incl btw)

  Voor €1795 -krijg je

  • Het gehele traject inclusief 3 face to face bijeenkomsten
  • 3 maanden toegang tot de online community: De Lichtruimte met extra waardevolle content 
  • Het unieke e-werkboek voor Vernieuwend Integraal Coachen
  • Begeleiding door de grondleggers van Changespirators Frans & Lonnie
  • 3 maanden toegang tot de online cursus leren Dediteren 
  • 3 maanden toegang tot geleide Deditaties * 
  • Een Certificaat Vernieuwend Integraal Coachen