Privacyverklaring Changespirators 

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Changespirators aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Changespirators is statutair gevestigd aan de Theophile de Bockweg 43 (6871 EG) te Renkum en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 14112623. Changespirators is per e-mail te bereiken via info@changespirators.com en telefonisch via 06-12530970. 


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Changespirators omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Verder geeft Changespirators aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens, namelijk voor de toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn gegevens. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. 

 

De verwerking van persoonsgegevens door Changespirators valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Changespirators behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging aan te passen De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.


Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Allereerst worden persoonsgegevens verwerkt als je het contactformulier op de website invult. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om jouw vragen te beantwoorden en om je individueel op de hoogte te stellen over de ontwikkeling van nieuwe producten.


Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt als je een overeenkomst aangaat met Changespirators. De persoonsgegevens die hierbij worden opgeslagen zijn: je voor- en achternaam, je e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Daarnaast worden ook gegevens met betrekking tot de aanschaf van de services en diensten van Changespirators opgeslagen. Dit omvat ook jouw deelname aan de ont-wikkelprogramma’s en de extra informatie die je verstrekt aan Changespirators, zoals voorkeuren voor producten en diensten. Tenslotte worden de gegevens in het kader van jouw ont-wikkel traject opgeslagen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten, verslagen en of je het traject hebt afgerond. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de verzorging van een door jou gekozen product of dienst en voor de administratieve registratie van Changespirators. 


De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar vanaf het laatste contact opgeslagen. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd. De gegevens die volgens de Belastingdienst moeten worden bewaard, worden 10 jaar bewaard. 


Via het contactformulier wordt je e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met jou op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor jou kunnen zijn. Je kan jezelf afmelden voor de nieuwsbrief van Changespirators door een e-mail te sturen naar info@changespirators.com. 


Als je geen persoonsgegevens aan Changespirators wil verstrekken, is Changespirators niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Changespirators niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo’n geval bij jou.


Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens via het contactformulier is de rechtsgrond jouw toestemming hiertoe. Bij het invullen van het contactformulier dien je namelijk aan te vinken dat je akkoord gaat met de verwerking van je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.


De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij een overeenkomst is de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder jouw gegevens en eventuele aanvullende informatie die ook persoonsgegevens zijn, is het niet mogelijk voor Changespirators om haar diensten op juiste wijze te leveren. 


Cookies    

Changespirators maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Changespirators bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Google Analytics analyseert het gedrag van gebruikers van de website van Changespirators en houdt deze data bij. Jouw gegevens worden geanonimiseerd getoond. De website gebruikt deze cookies om de website te optimaliseren en jouw een goede gebruikservaring te kunnen leveren.


Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op de websites gelieerd aan Changespirators, namelijk Vernieuwend en Helend Coachen.

 

De website van Changespirators kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Changespirators. Als je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Changespirators is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Changespirators raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 


Facebook

Sommige artikelen op de website van Changespirators verwijzen door naar Facebookposts van Changespirators. In dat geval geldt het privacyreglement van Facebook. De gegevens die jij door middel van Facebook aan Changespirators doorgeeft, worden op dezelfde manier als hierboven beschreven verwerkt. 


Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Changespirators zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. Je kan hierbij denken aan het bedrijf dat Changespirators helpt met het versturen van nieuwsbrieven. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Changespirators.


Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Changespirators op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

  

Beveiliging 

Changespirators heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.  


Ook met betrekking tot derde partijen heeft Changespirators beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Changespirators met derden die jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.  


Jouw privacyrechten 

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om je te identificeren. 


Mocht je een klacht willen indienen over Changespirators met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens of vragen of suggesties hebben, dan kan je dit doen door te mailen naar info@changespirators.com